Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Erfaring fra beredskap rundt Bjørnøya
Med boreaktivitet lenger nord enn før stilles fremdeles høye krav til beredskap og oljevern. På Beredskapskonferansen i Bodø 10.- 12. mai presenteres erfaringer fra planlegging av beredskap rundt Bjørnøya.
Nyhetsbilde
Inviterer statsministeren til miljødugnad
Norsk olje og gass tar initiativ til at det i statsbudsjettet for 2017 etableres et teknologiprosjekt som tilføres 100 millioner kroner første år, og som så økes med ytterligere 100 millioner hvert av i løpet av de ti neste årene. Næringen vil stille
Nyhetsbilde
Jenter for realfag
I anledning kvinnedagen inviterte vi jenter og mødrene deres til realfagstreff i Oslo. Mer enn 150 møtte opp.
Nyhetsbilde
Beredskapsforum 2016
Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass inviterer herved til det årlige felles seminaret om beredskap mot akutte utslipp.
Nyhetsbilde
Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten
Oljeselskapene i Norsk olje og gass har besluttet å gjennomføre Helikoptersikkerhetsstudie 3b, for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innen helikoptersikkerhet.
Nyhetsbilde
Investeringsanslagene nedjusteres
Men fremdeles ligger investeringstallene for petroleumsvirksomheten på et høyt nivå. Det viser Statistisk sentralbyrås investeringstelling for 1. kvartal 2016.
Nyhetsbilde
Vinn-vinn for Norge og EU
En ny rapport fra Norsk olje og gass slår fast at norsk olje- og gassvirksomhet gir store ringvirkninger i EU.