Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
IEA: Stort behov for olje og gass
Det internasjonale energibyrået slår fast at verden vil trenge mye olje og gass, selv når klimamålene skal nås. Norsk produksjon av olje og gass er avgjørende for å nå verdens klimamål, og til å gi en voksende globale befolkning energien den trenger.
Nyhetsbilde
Stor interesse for plugging
I dag samler Norsk olje og gass om lag 450 personer til Plug and Abandonment-seminar. Deling av erfaringer, nye ideer og suksesshistorier om plugging av brønner på norsk sokkel står på agendaen.
Nyhetsbilde
Sterk oljeeksport i september
Eksporten av råolje økte med 6,3 prosent fra august til september. I september ble det eksportert olje, naturgass og naturlige gasskondensater for 45,2 milliarder kroner.
Nyhetsbilde
Viktige karbonfangstkroner i statsbudsjettet
Det er gledelig at regjeringen gir penger til videre arbeid med karbonfangst og -lagring i Norge. Det er likevel viktig at det kommer ekstrabevilgninger til fasen etter at forprosjektene er levert – og at investeringsbeslutningen tas i 2020.