Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
En klar bestilling av norsk gass
EUs energisikkerhetspakke bekrefter at norsk naturgass har en nøkkelrolle når EU skal nå sine klimamål, og er viktig for EUs samlede energisikkerhet.
Fra letespill til virkelighet
Endelig fikk vinnerne av PetroChallenge 2015 ta turen til Cambridge og Schlumberger for å lære hvordan olje- og gassleting foregår i virkeligheten. 
Nyhetsbilde
Tydelige kompetansekrav til boring og brønn
Norsk olje og gass har revidert retningslinje 024, kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Retningslinjen har tydeliggjort kravene til opplæring og kompetanse for offshorepersonell innen boring og brønn.
Nyhetsbilde
Seier i Arbeidsretten
Industri Energi varslet i fjor boikott av Technip Singapore. Saken ble tatt til Arbeidsretten som i dag har gitt NHO og Technip Norge medhold i at den varslede boikotten er tariffstridig og ulovlig.
- Vil gi Norge et velferdssjokk
Om vi i dag skrur igjen oljekrana, kan du måtte betale 52.000 mer i skatt i året. Alternativet er nedskjæringer på statsbudsjettet. Hvilke velferdstilbud er du villig til å kutte i?
Nyhetsbilde
Vel gjennomført revidering
Norsk olje og gass har i 2015 revidert 002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring og alle tilhørende fagplaner.