Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter

Nyhetsbilde
Leterefusjonsordningen på 1-2-3
Leterefusjonsordningen har tilført Norge store verdier siden den ble innført i 2005. Her kan du lese hvordan ordningen fungerer.
Nyhetsbilde
Sterk økning i investeringer
Oljeinvesteringene øker kraftig til 184,5 milliarder i 2019. I 2019-kroner er det 25 milliarder over SSBs anslag for 2018 fra november.
Nyhetsbilde
Viktig satsing på lavutslippsteknologi
Norsk olje og gass ønsker å gratulere Sintef Energi med tildeling av oppdraget for å etablere et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Nyhetsbilde
Positive til synliggjøring av klimarisiko
Norsk olje og gass er enig i Klimarisikoutvalgets vurdering om at "mer systematisk og sammenlignbar informasjon om robustheten ved nye utbyggingsprosjekter i møte med klimaendringene kan (...) styrke tilliten til beslutningssystemet".