Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind

Havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri.

Visste du at?

  • De første områdene for havvind har blitt utlyst
  • Offshore vind ble i Danmark lønnsomt fra 2021
  • Hywind Tampen er verdens største flytende havvindpark
  • Den norske regjeringen har satt en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040
  • I 2009 bygget norske aktører det første pilotprosjektet i verden innenfor flytende havvind

Nyheter

Les alle nyheter

Havvindfakta

  • Verdens første flytende havvindturbin er norsk
  • Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i 2050, men satsingen krever høyere tempo
  • Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord kan gi kraft på over 15 TWh dersom de kommer i drift rundt 2030
  • Hywind Tampen skal redusere de årlige utslippene fra Gullfaks og Snorre med 200 000 tonn CO₂

Høringer

Vi svarer ofte på høringer. Her finner du Offshore Norge sine høringsuttalelser.