[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Høringsuttalelser

Her finner du Offshore Norge sine høringsuttalelser.

Trykk her for offentlig saksdokumentasjon som involverer Offshore Norge.

Statsbudsjettet 2023

Innspill til Finanskomiteen
Innspill til Energi- og miljøkomiteen

Finans

Torvikutvalget, Et helhetlig skattesystem
Beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

Havbunnsmineraler

Høringsinnspill til konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område

Havvind

Offshore Norge - Høringsinnspill prekvalifisering og auksjonsmodell 6.1.23
Offshore Norge - høringsinnspill tildelingskriterier Utsira Nord 6.1.2023
Innspill fra Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, DNV, Offshore Norge og WWF Verdens naturfond om tildeling av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Klima og miljø

Regjeringen handlingsplan for energieffektivitet
Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030
Klimaplan for 2021-2030. Meld. St. 13 (2020-2021)

Karbonfangst og -lagring

Innføring av fritak for CO₂-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS), samt enkelte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall
Langskip -fangst og lagring av CO₂. Meld. St. 33 (2019-2020)
Ressursforskriften og dokumentasjon ved lagring av CO2 - 10.11.2022.pdf
GD1 Storage life cycle risk
GD2 Monitoring and measures
GD3 Transfer of responsibility
GD4 Financial Security and Mechanism

Ressursregelverk

Forslag til ny måleforskrift og veileder (nov. 2022)