Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Høringsuttalelser

Her finner du Offshore Norge sine høringsuttalelser.

Trykk her for offentlig saksdokumentasjon som involverer Offshore Norge

Statsbudsjettet 2023

Innspill til Finanskomiteen
Innspill til Energi- og miljøkomiteen

Finans

Torvikutvalget, Et helhetlig skattesystem
Beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel

Havbunnsmineraler

Høringsinnspill til konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område

Havvind

Offshore Norge - Høringsinnspill prekvalifisering og auksjonsmodell 6.1.23
Offshore Norge - Høringsinnspill tildelingskriterier Utsira Nord 6.1.2023
Innspill fra Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, DNV, Offshore Norge og WWF Verdens naturfond om tildeling av første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord
Forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye potensielle havvindområder fra medlemmene i OEDs sameksistensgruppe
Offshore Norge - Forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs

Klima og miljø

Regjeringen handlingsplan for energieffektivitet
Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030
Klimaplan for 2021-2030. Meld. St. 13 (2020-2021)
Forslag til reviderte retningslinjer for petroleumsovervåking - krav til undersøkelser ved avslutning
Forslag om endring av forurensningsforskriften kapittel 19 (dispergeringsforskriften)

Karbonfangst og -lagring

NZIA - Offshore Norges feedback
Innføring av fritak for CO₂-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS), samt enkelte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall
Langskip -fangst og lagring av CO₂. Meld. St. 33 (2019-2020)
Ressursforskriften og dokumentasjon ved lagring av CO2 - 10.11.2022.pdf
GD1 Storage life cycle risk
GD2 Monitoring and measures
GD3 Transfer of responsibility
GD4 Financial Security and Mechanism
Offshore Norges input to EUs draft revised CCS Guidance Documents
Felles innspill til EUs Industrial Carbon Management

Ressursregelverk

Forslag til ny måleforskrift og veileder (nov. 2022)