Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringspolitikk

Stabile rammevilkår og tilgang til nytt attraktivt areal er viktig for å opprettholde arbeidsplasser og inntekter.

Oljefakta

  • Om lag 200 000 mennesker jobber i petroleumssektoren
  • Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen.
  • 78 prosent av befolkningen mener det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge

Du finner mer fakta om olje- og gassindustrien her

Visste du at?

  • Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledning med en lengde på om lag 8800 kilometer. Det tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.
  • Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og rørtransport i 2021 var 832 milliarder kroner. Det tilsvarer omlag 60 prosent av total norsk eksport.
  • I dag produseres det olje og gass fra rundt 94 felt på norsk sokkel.

Les mer på norskpetroleum.no

Nyheter

Stabilt høyt investeringsnivå
Offshore Norge har lagt frem investeringsanalysen for norsk sokkel i perioden 2023-2027. Rapporten finner du nederst i saken.
Les alle nyheter

Nordnorsk sokkel

Oljedirektoratet anslår at ca. 59 prosent av ressursene i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, ligger i Barentshavet.