Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 Anbefalte retningslinjer - Rev. 03
Vedlegg 1 - Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner
Vedlegg 2a - Tabell for klassifisering av farlig avtall og radioaktivt avfall
Vedlegg 2b - Tabell for klassifiseing av tankvaskavfall
Vedlegg 3 - Utfylling av elektronisk deklarasjonsskjema for farlig avfall og radiioaktivt avfall
Vedlegg 4 - Bruk av dokumentasjon for levering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall
Vedlegg 5 - Eksempler på beregningsgrunnlag sorteringsgrad

Retningslinjen er revidert som følge av kommentarer fra selskapene og en del endringer i regelverket. Endringene er synliggjort i kapittel 2 i retningslinjen.

093 Vedlegg 3 ble oppdatert 19 februar 2020 på grunn av feil angivelse av kommunenummer som skal benyttes ved deklarering av avfall.

Kontaktperson:

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø