Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

085 - Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann.pdf

Klif presenterte i desember 2011 nye krav til enkelte av operatørene på norsk kontinentalsokkel. Dette har medført enkelte endringer i retningslinjene.

Videre har Klif oppdatert "Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs" den 17. januar 2013, TA-3010/2013. Den erstatter TA 2718/2010.

Offshore Norge har derfor publisert en korrigert versjon av retningslinjen den 8. februar 2013. Dette medfører ikke endring av revisjonsnummeret.

Kontaktperson:

Einar Lystad
Fagsjef havmiljø