Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

002 - Retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring - Rev. 24.pdf

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i vedlegg A.

Avvik

All avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Offshore Norge. Ref. kapittel 6 i retningslinjen. 

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Offshore Norge retningslinje 002 innholder krav til Sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på Norsk kontinentalsokkel.

Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon, ref kap 3.3 i retningslinje 002.

Likeverdig sikkerhetsopplæring maritime sertifikater på flyttbare innretninger (ref. kap 3.4.2.)

 

Likeverdige maritime beredskapskurs, (ref. kap. 4.2) 

Kvalitetssikring av kurssentre

Treningsmateriell for beredskapslag

 

Se video:
Informasjon til nytt personell på sokkelen

Kontaktperson:

Målfrid Rønnevik
HR- og kompetanseleder