Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Arbeid sikkert med LRA

Dette faktaheftet er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass med formål om å sikre at arbeid hvor personell kan komme i kontakt med naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM) i oljeindustrien, foregår på forsvarlig vis i full overenstemmelse med gjeldende regelverk og retningslinjer.

NB! I kapittel 2, side 6 er det en feil. Teksten beskriver krav til avsperring når doseraten overstiger 7,5 mSv/h. Korrekt verdi er 7,5 µSv/h.
Heftet er nå under revisjon (06.05.22).