Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Henning Flusund

Miljørapport 2018: Økt produksjon - lavere utslipp

Ny rapport befester norsk sokkels posisjon i verdenstoppen på lave utslipp per produserte enhet.

Hvert år legger Norsk olje- og gass frem sin miljørapport som viser detaljert rapportering av utslipp til luft og sjø fra olje- og gassnæringen. Tall fra 2017 viser at samtidig som produksjonen av olje og gass øker for fjerde år på rad, går de totale utslippene ned. Det betyr at Norge styrker sin posisjon i verdenstoppen når det kommer til lave utslipp per produserte enhet olje og gass.

– Det gjøres en rekke aktive tiltak i næringen for å gjøre dette mulig, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Markant nedgang i fakling fra feltene, reduserte utslipp fra motorer og økt fokus på energieffektivisering er blant de viktigste årsakene til nedgangen.  

– Nedgangen i utslipp til sjø viser at det langsiktige forbedringsarbeidet på norsk sokkel virker, der forebyggende tiltak mot utilsiktede hendelser prioriteres høyt, sier Blindheim. 

 

Unik rapportering

Utslippene både til luft og sjø går ned innenfor alle områdene som rapporteres i 2017. Dette gjelder CO2-utslipp, oljeutslipp og andre utslipp til sjø som produsert vann, boreavfall og kjemikalier.

En detaljert rapportering som omfatter hele den nasjonale olje- og gassproduksjonen er unikt i verdenssammenheng. Norsk olje og gass mener en slik praksis bør kreves av alle sektorer og petroleumsprodusenter. 

– Vi mener at en åpen og troverdig rapportering av utslippstall er en forutsetning for å identifisere og gjennomføre de mest effektive tiltakene for å nå klimamålene Norge og verden har satt seg. Norske myndigheter bør bidra til å fremme bedre utslippsrapportering, for å styrke internasjonal statistikk over klimagassutslipp fra alle lands sektorer inkludert petroleumsaktiviteten, sier Blindheim. 

 

Bekreftes av Rystad 

Tall fra Rystad Energy bekrefter Norges posisjon i verdenstoppen. Norsk sokkel kommer best ut i Rystads sammenligning av de 20 største olje- og gassproduserende landene i verden med lavest utslipp når hele kjeden med produksjon, raffinering og forbruk (ved forbrenning) av olje og gass inkluderes.

– Resultatene viser at det er type olje og gass i reservoarene som betyr mest for utslippene. I tillegg innvirker teknologi og forvaltning, gjennomføring av utslippsreduserende tiltak inkludert   elektrifisering, samt hvor moden sokkelen er, sier Blindheim.