Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

TFO 2018: Viktig for arbeidsplasser og verdiskapning

Med TFO 2018 tar regjeringen et viktig skritt for arbeidsplasser og verdiskapning i Norge. TFO-rundene (tildeling av lisenser i forhåndsdefinerte områder) er svært viktig for aktivitetsnivået og verdiskapningen på norsk sokkel.

- Med TFO 2018 gir regjeringen viktig bidrag for arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I TFO 2017 ble det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 75 blokker. I TFO 2018 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 103 blokker.

- Det er helt avgjørende at vi får attraktivt areal. Oljenæringen sysselsetter mange, og er overlegent Norges viktigste inntektskilde. Dette er også viktig for EU og Europa, som er avhengig av norsk gass for å få til sitt grønne skifte, sier Schjøtt-Pedersen.

Han peker på at dersom det ikke gjøres funn av betydning vil produksjonen fra Norsk sokkel avta fra midten av 2020-tallet.
- Det er derfor det er så viktig at vi får tilgang på attraktivt leteareal nå. TFO tildelingene har tidligere gitt oljeindustrien areal som har ført til funn og store verdier for samfunnet. Historien har vist at TFO-områdene blir utnyttet på en god måte av selskapene gjennom nye letekampanjer og nytenkning rundt så vel bruk av eksisterende data som i nye vurderinger av gjenværende letepotensial. Dette har vært opphav til flere store letesuksesser i Norge det siste tiåret, sier Schjøtt-Pedersen.