Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

En felles stemme om forutsigbarhet og tiltak

KonKrafts Råd har drøftet dagens situasjon i olje- og gassnæringen og næringens fremtidige utfordringer og muligheter i dialog med olje- og energiministeren.

KonKrafts Råd uttaler i den forbindelse:

Petroleumsklyngen er Norges største kommersielle kunnskapsbase og en teknologidriver i samfunnet. Olje- og gassvirksomheten har også stor betydning for utviklingen i andre næringer. Leverandørindustrien og oljeteknologibedriftene er Norges nest største eksportnæring målt i verdi, etter salg av olje og gass. 

 - «I en situasjon der Norges viktigste næring merker nedkjølingen, er det viktig at industrien og det offentlige treffer tiltak som samlet sett beholder verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransekraften globalt.  Derfor er uttalelsen om permitteringer og kompetansetiltak viktige innspill til statsråden,» sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

KonKrafts Råd mener det var både viktig og nødvendig at Regjeringen foreslo endringer i permitteringsregelverket i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015. Endringene i regelverket har imidlertid ikke fått tilsiktet virkning på de som arbeider i diverse rotasjonsordninger offshore, ettersom lov om lønnsplikt under permittering tar utgangspunkt i arbeidsdager og ikke kalenderdager som grunnlag for beregningen. KonKrafts Råd ber derfor Regjeringen om å se på mulige tilpasninger av permitteringsregelverket slik at belastningen på næringer hvor det arbeides skift blir lik øvrige næringer.

Det bør legges til rette for kompetansefremmende tiltak rettet mot ledige i næringen.

- «En hel industri ber Stortinget om å være klare på de forutsigbare og langsiktige rammebetingelsene knyttet til 23. konsesjonsrunde og at den går som planlagt.  Samtidig som TFO-ordningen videreføres og utvikles videre gir det gode positive signaler til næringen, noe som er viktig for mer aktivitet og nye funn,» avslutter Schjøtt-Pedersen.

KonKrafts Råd vil vise til proposisjonen om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten. KonKrafts Råd mener dokumentet gir et godt grunnlag for å utvikle Norges største og viktigste næring i tiårene fremover. Vi vil understreke at hele verdikjeden sammen med myndighetene har et felles ansvar for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå som mulig.

KonKrafts Råd vil også understreke viktigheten av å opprettholde en forutsigbar konsesjonspolitikk, og er glad for at regjeringen har lyst ut TFO 2015 og 23. konsesjonsrunde. Stabile og forutsigbare rammevilkår er avgjørende for å sikre norsk sokkels konkurransekraft. 23. konsesjonsrunde må gå som planlagt og i henhold til tidsplan innenfor de rammene som er lagt i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst. 

KonKraft er en felles arena for Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Norsk Industri og LO.

For mer informasjon, kontakt:

Erlend Jordal, informasjonssjef mob: 930 48 292