Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Seminarer og fagdager – sikkerhets- og beredskapsopplæring

Forum for sikkerhets- og beredskapsopplæring ønsker å sette tema knyttet til sikkerhets- og beredskapsopplæring på dagsorden og inviterer til åpne seminarer for å gi faglig påfyll til bestemte målgrupper.

Seminar førstelinje beredskap 2022

Seminar førstelinje beredskap var et arrangement for personell som inngår i førstelinje beredskap. Formålet med seminaret var å lære mer om samhandling, tankeprosess og mental mestring i en beredskapssituasjon.

Opptak av seminaret, 8.juni 2022:

Fagdag livbåtfører 2021

Fagdag livbåtfører var et arrangement for personell som utøver livbåtfører-funksjon, kursleverandører, fagforeninger, operatører og livbåtprodusenter. Formålet med arrangementet var å lære mer om historikk knyttet til livbåt og livbåtfører, tilsyn og gjennomføring av trening offshore.

Presentasjoner fra fagdag livbåtfører, 21.oktober 2021:

Opptak av fagdagen: