Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind

Kort fortalt:

  • Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri
  • Havvind vil være sentralt for å forsyne Norge og Europa med fornybar energi

Europa har gått foran med store utbygginger i Storbritannia, Tyskland og Danmark, samtidig som det er en kraftig opptrapping i utbygging av havvind i Asia og i USA.

De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri, gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny, norsk industri.

Offshore Norge skal bidra til:

  • å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
  • å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
  • reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt – samtidig som hensynet til natur og miljø ivaretas på en bærekraftig måte
  • sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Les mer på våre havvindssider

Offshore Norges høringsuttalelser om havvind

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på havvind?

Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind

Les mer:

Økende behov for havvind – det haster med å komme i gang.
Innspill til tilleggsmeldingen til energimeldingen 21. januar 2022. Sammen med KonKraft-organisasjonene.
Microsoft Word - Innspill til tilleggsmeldingen - 21 januar 2022 (konkraft.no) 

Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles.
24.8.2021.
Rapport - Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles (offshorenorge.no) 

Langsiktig nettstruktur for havvind på norsk sokkel.
Rapport fra Thema Consulting Group. April 2023 Fersk rapport: Havvind vil spille en viktig rolle i kraftsystemet i Nord-Europa fram mot 2050 (offshorenorge.no) 

Prinsipper og dreiebok for havvind og fiskeri.  
I juni 2023 presenterte Offshore Norge og Norges Fiskarlag og Fiskebåt enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Les mer om anbefalingene her:  la frem anbefalinger for sameksistens – en dreiebok og prinsipper som skal gjelde mellom havvind og fiskeri. 

Nyheter

Les alle nyheter