[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind

Kort fortalt:

  • Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri
  • Havvind vil være sentralt for å forsyne Norge og Europa med fornybar energi

Europa har gått foran med store utbygginger i Storbritannia, Tyskland og Danmark, samtidig som det er en kraftig opptrapping i utbygging av havvind i Asia og i USA.

De gode vindressursene på norsk sokkel, kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri, gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny, norsk industri.

Offshore Norge skal bidra til:

  • å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
  • å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
  • reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt – samtidig som hensynet til natur og miljø ivaretas på en bærekraftig måte
  • sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Les mer på våre havvindssider: https://offshorenorge.no/temaer/havvind/