Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

EqHub forenkler dokumentasjonskrav

Felles dokumentasjonskrav fra operatørene bidrar til økt effektivisering og kostnadsbesparelser i bransjen.

EqHub er en del av Collabor8 som er en Norsk olje og gass-arena for erfaringsoverføring, læring og samhandling. Felles krav gjennom deling og gjenbruk av informasjon i tjenesten EqHub vil bidra til forenkling og effektivisering av den kostbare og tidkrevende håndteringen av dokumentasjon.

De neste årene er det estimert at EqHub vil spare en samlet industri flere hundre millioner årlig gjennom forenkling og gjenbruk av informasjon.

- Dette er industriens svar på hvordan vi nå fjerner dagens ulikheter i dokumentasjonskrav og dermed forenkler og fjerner merarbeidet tilknyttet utstyrsdokumentasjon. Dette vil sørge for stor gjenbruk av materiell og en sterkt forenklet dokumentasjonsflyt, noe som igjen bidrar til økt konkurranseevne og kostnadsreduksjon for leverandørene, sier Øystein Arvid Håland, prosjektleder samhandlingsprosjektet i Norsk olje og gass.

Leverandørindustrien har lenge uttrykt behov for forenkling med hensyn til dokumentasjonskravene det opereres med i forbindelse med leveranser til norsk sokkel. Mer likhet i krav og prosedyrer hos   operatørene vil gi mer forutsigbare og mer effektive arbeidsprosesser hos leverandørene.

Leverandører leverer det samme utstyret til ulike operatører og utstyret kan bli installert flere ganger i løpet av et prosjekt. Hver gang må leverandøren lage en standard dokumentasjonspakke i henhold til den enkelte operatørs krav. Dagens dokumentstyrings håndtering kompliserer valg og leveringsprosesser, noe som fører til mange runder med dokumentgjennomgang før endelig godkjenning av den overleverte informasjonen.

Den digitale tjenesten EqHub er en skyløsning som skal bidra til styring av standard data og dokumentasjon på tvers av operatørene på norsk sokkel.

Hovedprinsippet med EqHub er at man skal registrere utstyrsinformasjonen én gang i løsningen for så å kunne bruke den så mange ganger man ønsker. Dette gjør at leverandøren kan bruke mindre tid på dokumenthåndtering knyttet til prosjektleveranser.

- Felles dokumentasjonskrav fra operatørene er et etterlengtet bransjetiltak for leverandørindustrien. Gjennom økt datakvalitet, felles krav og bruk av standarder vil EqHub bidra til forenklet kommunikasjon og samarbeid mellom operatører, kontraktører og leverandører på norsk sokkel. Dette er et viktig steg i retning av å skape en konkurransedyktig næring i årene fremover, sier Runar Rugtvedt, Bransjesjef – Bransjeforeningen Olje & Gass i Norsk Industri.

Kontaktpersoner:

Øystein Arvid Håland, prosjektleder samhandlingsprosjektet i Norsk olje og gass
Mob: 918 76 645

Runar Rugtvedt, bransjesjef olje og gass i Norsk Industri
Mob: 917 19 096