Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hva gjør vi for å beskytte havmiljøet?

Olje- og gassnæringen i Norge bruker betydelige ressurser for å forstå hvilke utslipp som kan føre til effekter på miljøet i havet. Denne innsatsen omfatter kartlegging og overvåkning av miljøet for å vurdere tilstanden, forskning og utvikling, og tiltak for å redusere og forhindre utslipp av miljøskadelige stoffer. 

 • Miljøovervåking

  Det gjennomføres årlig omfattende overvåking av tilstanden i havmiljøet rundt aktivitetene våre.

 • Nullutslippsmålet

  Nullutslippsmålet er høyt prioritert i næringen. Dette omfatter både utskiftning av miljøfarlige kjemikalier og tiltak for å redusere utslipp til sjø. 

 • Sårbare miljøressurser

  Kunnskap om sårbare miljøressurser som kan påvirkes av petroleumsindustriens aktiviteter er viktig.

 • Forvaltningsregimet

  Forvaltningsregimet Norge for norske havområder skal legge til rette for bærekraftig bruk av økosystemene.

 • Ofte stilte spørsmål

  Er Barentshavet spesielt sårbart? Les svaret på det og andre ofte stilte spørsmål.