Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Strategi og vedtekter

Vi skal utnytte våre ressurser til å videreutvikle Norge som en pålitelig energinasjon.​

Offshore Norge skal være en attraktiv medlemsorganisasjon for selskap innen olje og gass, havvind, lavkarbonløsninger og havbunnsmineraler, og gjennom samhandling arbeide for:

  • Aktivitet som ivaretar og forbedrer sikkerhet, miljø og effektivitet
  • Konkurransedyktige og langsiktige rammebetingelser og avtaler for mangfoldig aktivitet med høy verdiskapning
  • Reduksjon i utslipp i henhold til klimamål gjennom elektifisering, energieffektivisering og annen lavutslippsteknologi

Vedtekter

Formålet til Offshore Norge er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser overfor myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, andre nasjonale og internasjonale institusjoner, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Offshore Norges vedtekter