Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Forvaltningsplaner for havområdene 

Kort fortalt:

  • Vi støtter ordningen med forvaltningsplaner som et verktøy for å legge til rette for verdiskapning og samtidig opprettholde naturmangfoldet i havområdene våre
  • Oppdatert kunnskap må legges til grunn for å vurdere påvirkning fra ulike næringer

Norge har forvaltningsplaner for de norske havområdene Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Forvaltningsplanene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av naturressursene.  

Offshore Norge stiller seg bak ordningen med forvaltningsplaner. Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av naturressursene. De skal være et verktøy for å legge til rette for verdiskapning og samtidig opprettholde naturmangfoldet i havområdene våre.  

Dette gjøres ved at oppdatert kunnskap legges til grunn for å vurdere påvirkning fra ulike næringer. Den totale belastningen vurderes så opp mot naturens tålegrenser. Siden systemet ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet, har en høstet erfaringer, og planene er stadig blitt forbedret. Det er fra alle hold, fra akademia til næringsliv, jobbet systematisk for å forbedre kunnskapsgrunnlaget som planene er bygd på. Selv om økosystemene er i stadig endring har en i dag betydelig bedre kunnskap enn tidligere. 

I april 2020 la Solberg-regjeringen frem nye forvaltningsplaner for de norske havområdene. Stortingsmeldingen kan leses her