Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Øyvind Knoph Askeland

Uryddig og krevende fra regjeringen

Regjeringen foreslår en endring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent til 12,4 prosent.

― Det er uryddig og krevende at dette kommer drøye to måneder før fristen for å levere inn prosjektplaner. Senest i juni slo Stortinget fast at de midlertidige endringene skulle ligge fast. Regjeringens forslag skaper usikkerhet for både prosjektframdrift og underleverandører. Olje og gassnæringen har langsiktige perspektiver og trenger forutsigbarhet. Nå må vi se nærmere på forslaget, ikke minst om det vil få konsekvenser for planlagte prosjekter og arbeidsplasser, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

― Vi har forståelse for at Norge og Europa står i vanskelig tid og at vi alle må bidra. Statens andel av verdiskapingen på sokkelen er allerede med 85-90 prosent gjennom skatt og statlig eierskap.

― De midlertidige endringene har fungert etter hensikten. De skulle sikre at aktiviteten ble opprettholdt gjennom den usikre perioden i 2020, og det har den også gjort. Det er mange prosjekter som er planlagt besluttet innen fristen, prosjekter som er viktige for at vi skal kunne være med på å levere den energien Europa etterspør.