Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Equinor

Offshore Norge støtter OGCIs “Aiming for Zero Methane Initiative”

Offshore Norge har forpliktet seg til å støtte OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) i deres arbeid med å redusere utslipp av metan fra olje- og gassproduksjon.

OGCI består av 12 av verdens største olje- og gasselskaper, og jobber gjennom "Aiming for Zero Methane Initiative" for å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjon globalt.   

Som støttespiller vil Offshore Norge fremme OGCIs initiativ og oppfordre andre aktører til å bli med. Offshore Norge vil også dele norsk petroleumsindustri sine erfaringer i det kontinuerlige forbedringsarbeidet med å redusere direkte utslipp av metan.

― Jeg gratulerer Offshore Norge med å bli en offisiell støttespiller for Aiming for Zero Methane Emissions Initiative. Ved å støtte initiativet deler Offshore Norge ambisjonen om å eliminere metanlekkasjer fra olje- og gassindustrien. Offshore Norges dype kompetanse og engasjement styrker initiativet, og signaliserer at rask reduksjon av metanutslipp er et sentralt tema for olje- og gassindustrien, sier Bjørn Otto Sverdrup, chairman of OGCI’s executive committee.

Metan står for omtrent 30 prosent av de globale klimagassene. For å nå målene i Parisavtalen vil en reduksjon av de direkte utslippene av metan fra den globale olje- og gassproduksjonen være er et viktig tiltak som bidrar raskt.

Direkte utslipp av metan i forbindelse med produksjon av olje og gass på norsk sokkel regnes med i næringens klimamål for 2030 og 2050. Metanutslippene fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel er lave og utgjør omtrent 1/10 av metanintensiteten sammenlignet med andre olje- og gassregioner. For 2020 er utslippsintensiteten beregnet til under 0,02 %.

Hovedårsakene til den lave utslippsintensiteten er fokus på unngåtte utslipp av sikkerhetshensyn, et robust og risikobasert regelverk, valg av gode tekniske løsninger på installasjonene og gode systemer for oppfølging. IEA påpeker i rapporten «Global Methane Tracker 2022» at globale metanutslipp vil bli redusert med mer enn 90 prosent dersom alle land begrenser utslippene tilsvarende nivået i Norge.

Norsk petroleumsindustri arbeider for kontinuerlig forbedring og bedre kvantitative metoder for deteksjon, kartlegging og rapportering av metanutslipp. Selskapene betaler også en høy avgift for direkte utslipp av naturgass på sokkelen som understøtter arbeidet for en ytterligere reduksjon av metanutslippene mot 2030.