Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Kraftutfordringen må løses samtidig som vi når klimamål

Vi deler VGs bekymring (leder 23.08.) knyttet til den krevende kraftsituasjonen, men svaret er ikke å legge bort langsiktige elektrifiseringsprosjekter.

Å bytte ut gassturbinene på sokkelen med ren kraft fra land vil redusere både globale og Norges klimagassutslipp. Dette er plattformer som vil ha store utslipp i mange år til, hvis de ikke kan bruke ren kraft. Det som bør være kjernen i diskusjonene framover er hvordan vi kan produsere mer kraft, hvordan vi kan oppgradere eksisterende kraftproduksjon og gjennomføre energieffektivisering i alle sektorer.

For å både være konkurransedyktige og nå klimamål er elektrifisering av både eksisterende og ny industri, både på land og til havs helt nødvendig. Havvind vil spille en avgjørende rolle, og kan spille en enda større rolle hvis myndighetene kan forskynde prosessene for utbygging av havvindsparker som vil gi mer kraft, raskere.

Industrien er tydelig på at det må legges til rette for utbygging av 2-3 GW havvind i året gjennom 2030- og 2040-tallet. Det er derfor bra at regjeringen og Stortinget har satt tydelige mål for havvindutbygging. Det er også mulig å ha havvindparker ferdig utbygd før 2030, men det krever at vi raskt får på plass rammeverket og at det lyses ut og tildeles areal. I juni ble det også kjent at Equinor med partnere har igangsatt en studie for å se på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området med oppstart i 2027. Realiseres dette prosjektet vil havvind dekke det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene, og avhjelpe Bergensregionen som har en krevende kraftsituasjon. 


Olje- og gassindustrien står for en fjerdedel av Norges utslipp. Dersom vi kutter utslippene i olje- og gassektoren, vil det ha stor betydning for å nå de norske klimamålene. Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på plattformene har også en global klimaeffekt – på samme måte som når man bytter ut en bensinbil med en elbil, eller bytter ut fossilt brensel i landbasert industri uavhengig av hvor i verden det skjer. I stedet for å brenne gass i gassturbiner på plattformene kan den brukes mer effektivt i gasskraftverk i Europa. Dette vil ha en stor klimaeffekt når gassen erstatter bruk av kull i Europa.  I tillegg til at elektrifisering av sokkelen vil frigi sårt tiltrengt gass til EU.

Produksjon med minimale utslipp sikrer også den norske olje- og gassindustriens konkurransekraft i en fremtid med stadig strenge krav til utslippsreduksjon og økende CO2-priser.

Vi skal likevel ikke elektrifisere for enhver pris. Elektrifiseringsprosjektene som planlegges er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene i andre sektorer i Norge og er både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg i henhold til kostnad, kraftsituasjonen og feltets levetid før det besluttes å elektrifisere.

Det vil bli vanskelige diskusjoner og dilemmaer framover, men vi kan ikke kaste klimamål og gode tiltak over bord med en gang det blir utfordringer. La oss heller diskutere hvordan vi kan løse dem.