Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Feil om elektrifisering

Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på en plattform har en klimaeffekt – på samme måte som når man bytter ut en bensinbil med en elbil.

Dette innlegget stod på trykk i Trønderdebatt 2. april.

Trønder-Avisa skriver på lederplass 30. mars at alt tyder på at klimagassutslippene vil øke dersom vi gjennomfører elektrifisering av sokkelen med strøm fra fastlandet. Det er feil.

Elektrifisering av sokkelen gir reelle utslippskutt både i Norge og globalt. Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på en plattform har en klimaeffekt – på samme måte som når man bytter ut en bensinbil med en elbil eller elektrifiserer landbasert industri. Elektrifisering gir klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt – også når det gjøres i olje- og gassvirksomheten.

Gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen vil gi mindre utslipp om den brukes i mer effektive gasskraftverk der. Og ikke minst vil gassen ha stor klimaeffekt om den erstatter bruk av kull i Europa. Elektrifisering bidrar dermed til reduserte utslipp i det europeiske og globale energisystemet.

Vi er enige med Trønder-Avisa når de skriver at Europa vil trenge gass fra Norge i mange år fremover, og når plattformer elektrifiseres frigis også mer gass som kan eksporteres til kontinentet. Men dersom vi skal nå klimamålene både vi og verden har satt oss så må utslippene reduseres fra alle bransjer og industrier – også olje- og gassindustrien. For det kommer til å være behov for olje og gass i lang tid fremover og da må vi sørge for at produksjonen skjer med minimale utslipp. På den måten sikrer vi også den norske olje og gassindustriens konkurransekraft i fremtiden.

Så er det ikke slik at vi skal elektrifisere hele sokkelen eller til enhver pris. Elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene i andre sektorer i Norge. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg i henhold til kostnad, kraftsituasjonen og feltets levetid før det besluttes å elektrifisere.

Norsk olje- og gassnæring skal være en stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Men vi tar også vår del av ansvaret for å redusere utslippene og realisere klimamålene som vi skal nå sammen med Europa. Vi jobber derfor med å finne konstruktive løsninger sammen med myndigheter, fagforeninger og det øvrige næringslivet slik at vi kan sikre industriutvikling og arbeidsplasser på land og til havs samtidig som vi når våre felles klimamål.