Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Maryam Iqbal Tahir

Norge trengs som en pålitelig energieksportør

Energikrisen viser hvor viktig norsk gass er for Europa, samtidig som vi trenger mer ren energi.

Denne kronikken stod i Stavanger Aftenblad 05. november 2021.

Strøm- og gassprisene når nye høyder. Prisveksten skyldes manglende balanse mellom tilbud og etterspørsel etter energi. Økt økonomisk aktivitet på vei ut av pandemien, samtidig som vi går mot vinter, er med på å drive opp energietterspørselen. På tilbudssiden har det blåst lite i Europa i høst, samtidig som det er begrenset mengde gass i det europeiske markedet med dertil lave gasslagre. I Storbritannia og Nederland synker gassproduksjonen. Resultatet er at våre europeiske naboland må importere mer gass enn tidligere. 

Høye gasspriser bidro til at Norge i september hadde et høyere eksportoverskudd enn noensinne tidligere. Gass handles nå til et prisnivå som tilsvarer i underkant av 150 dollar per fat olje. 

Tørt og vindstille 

Normalt sett vil europeisk vindkraft være viktig i en situasjon med høy energietterspørsel, men det er en mager trøst når lite vind gjør at vindturbinene nærmest står stille. Videre har også en regnfattig sommer og høst tappet vannmagasinene. Det merkes på strømregningene i store deler av Norge og resten av Europa. Energikrisen minner oss om hvor væravhengig fornybar kraftproduksjon kan være. Den minner oss også om hvor viktig det er med fleksibilitet og back-up-kapasitet i kraftsystemet. Den rollen bidrar norsk gass til å fylle.  

Trenger stabilitet 

Norge trengs som en pålitelig energieksportør, særlig i kriser som nå. Equinor har fått tillatelse til å øke gassproduksjonen. President for Europakommisjonene, Ursula Von de Leyen, takket nylig Norge for økt gasseksport. Norsk gass sikrer Europa sårt tiltrengt energi i en krevende tid. 

Medaljens bakside

Selv om Norge tjener enorme summer på gasseksport, har høye energipriser en bakside. Vedvarende ekstreme priser kan svekke støtten til utbygging av fornybare energikilder, nettopp fordi de er mer ustabile enn de fossile. Det er ingen enkle løsninger. Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer. Skal verden greie energiomstillingen må det det bygges mer fornybart, og etterspørselen må vris vekk fra fossile energikilder. Det er nødvendig for at vi skal nå klimamålene. 

Situasjonen vi ser på kontinentet viser at vi trenger mer energi, men også at energisikkerhet er avgjørende. For Norges del betyr det at det fortsatt vil være behov for å lete etter og produsere olje og gass. Samtidig må vi fortsette å bidra til å utvikle ny industri og lavutslippsløsninger. Derfor jobber norsk olje- og gassnæring med modning og oppskalering av teknologier som hydrogen, og CO2-fangst og -lagring, og havvind.  

Gradvis omstilling

Også i scenarioer der globale klimamål nås, trengs det olje og gass i 2050. Det er viktig at denne oljen og gassen produseres med så lave priser og så lave utslipp som mulig. Produksjonen på norsk sokkel er godt posisjonert med våre lave utslipp. Men produksjonen på norsk sokkel vil avta. Leting og nye funn trengs for å opprettholde aktiviteten. 

Det er viktig for verdiskaping, arbeidsplasser og Europas forsyningssikkerhet, men også for å nå klimamålene og finansiere den grønne omstillingen.