Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Mats Bakken

– Tiltakspakken har fjernet koronausikkerhet

Norsk olje og gass' investeringsanalyse gir en første løypemelding på at tiltakspakken har virket, og viser en drastisk reduksjon i koronausikkerheten.

– Det er en stemningsendring i næringen. Mange arbeidsplasser er reddet, og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen. Vi vil rette en stor takk til stortingsflertallet som sikret tiltakspakken, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Totale investeringer for 2021 anslås til 178,4 milliarder kroner. Dette er et fall på 4,2 prosent sammenlignet med SSBs siste anslag for 2020, men et betydelig mindre fall enn det som anslått ved inngangen av 2020.

En studie gjennomført i april viste et scenario med nær halverte oljeinvesteringer frem mot 2022, sammenliknet med nivået i 2019.

– Vår analyse viser nå at mye av den usikkerheten vi så i vår, er borte. Det gir trygghet for de om lag 200.000 arbeidsplassene som er avhengige av næringen, og sikrer Norge økte inntekter i fremtiden, sier Hauglie.

Tiltakspakken for oljenæringen får mye av æren for endringen.

Analysen gjennomført av Norsk olje og gass spår solide oljeinvesteringer i hele perioden 2021-2025, med investeringer på mellom 160-170 milliarder kroner hvert år mellom 2022-24. Analysen påpeker at det finnes over 90 funn på norsk sokkel som kan være aktuelle for utbygging, men hvor investeringsplanene for flere ikke har kommet langt nok til å bli inkludert i denne analysen.

– Analysen viser at næringen har tro på fremtiden, og at oljenæringen også i fremtiden vil spille en viktig rolle for norsk verdiskaping. Vi ser at prosjekter også blir tatt ut av selskapenes investeringsplaner. Selskapene prioriterer hardt, evaluerer porteføljene kontinuerlig og legger gjennomgående høye avkastningskrav til grunn for sine prosjekter, sier Hauglie.

– Det er ingen automatikk i at oljenæringen kommer til å gå godt i fremtiden. Mange bedrifter i oljenæringen sliter fortsatt. Dette gjelder særlig selskapene i leverandørnæringen. Gode rammevilkår er avgjørende for å beholde sikkerheten for arbeidsplasser og verdiskaping. Det er også avgjørende at næringen beholder god kostnadskontroll og et nøkternt kostnadsnivå, sier Hauglie.

Du kan lese hele analysen her.