Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: OLF/Bo B. Randulff

Tiltak for å øke aktiviteten i olje- og gassindustrien

En samlet olje- og gassindustri foreslår endringer i skatteregimet, som intensiverer og skaper motivasjon for økt aktivitet på norsk sokkel.

Som resten av samfunnet er også oljenæringen rammet av koronakrisen. Det er fare for at investeringer utsettes, og at arbeidsplasser går tapt. Hele olje- og gassindustrien har derfor foreslått en endring i skatteregimet for oljenæringen, som vil gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå i stedet for å vente.

Direkte utgiftsføring
Det mest målrettede som kan gjøres for å holde investeringene oppe, og dermed sikre leverandørkjeder og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, er direkte utgiftsføring. Direkte utgiftsføring betyr at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, i det året investeringen foretas, istedet for at investeringen må avskrives lineært over seks år og at friinntekten kommer til fradrag over fire år

Det er altså ikke snakk om skattelette, men endring av periodisering. Det er også midlertidig, og rokker ikke ved petroleumsskattesystemet som sådan.

Dette trenger vi nå
Endringen vil være et kinderegg for samfunnet og akkurat det vi trenger i koronakrisen.

For det første vil endringen redde mange arbeidsplasser i den norske leverandørindustrien ved å stimulere til økt aktivitet i olje- og gassnæringen.

For det andre vil investeringene gi ressurser som Norge vil tjene på. Klimarisikoutvalget slo fast at det er en risiko for at skattesystemet gjør at olje- og gassutbygginger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme ikke blir bygd ut.

For det tredje vil tiltakene la oss beholde kompetanse og teknologi på norsk sokkel og hjelpe leverandørnæringen gjennom en vanskelig periode. Det vil sikre fremtiden for både offshorenæringen og den maritime næringen på norsk sokkel, noe vi er helt avhengig av for å kunne bygge fremtidens fornybare energikilder, som havvind.

Les hele forslaget i PDF eller Powerpoint.

Les spørsmål og svar om skatteforslaget her.