Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Thomas Sola/Equinor

Stor støtte til den norske oljevirksomheten

Folk flest mener olje- og gassnæringen er avgjørende for norsk økonomi og mener det er viktig at næringen opprettholdes.

80 prosent av befolkningen mener olje- og gassnæringen er ‘ekstremt viktig’ eller ‘veldig viktig’ for norsk økonomi, det viser en undersøkelse utført av Kantar TNS på vegne av Norsk olje og gass.
Bare en av ti mener det ‘er ganske uviktig’ eller ‘ikke viktig i det hele tatt' å opprettholde næringen.

- Undersøkelsen viser at folk flest forstår hvor viktig næringen er for både økonomien og for Norge generelt. Det bør være et tankekors for våre politikere, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Bred støtte i hele landet
Støtten til oljenæringen er størst på de stedene som er nærmest næringen, men støtten er stabilt høy over hele landet.

- Oljenæringen er en nasjonal næring, på flere måter. Over hele landet er det bedrifter som leverer til oljenæringen, og så kommer det store overskuddet fra oljenæringen, som i 2018 ble rundt 264 milliarder kroner, hele landet til gode, sier Schjøtt-Pedersen.

Støtte til næringen i fylker/regioner:

Fylke

Viktig for norsk økonomi1

Ikke viktig å opprettholde næringen2

Oslo

76

18

Akershus

84

10

Østfold

80

6

Hedmark

82

6

Oppland

82

6

Buskerud

80

6

Vestfold

82

6

Telemark

87

6

Agder

82

10

Rogaland

85

10

Hordaland

80

10

Sogn og Fjordane

86

10

Møre og Romsdal

79

10

Sør-Trøndelag

81

15

Nord-Trøndelag

75

12

Nordland

72

12

Troms

77

12

Finnmark

77

12

1: Spørsmål: ‘Hvor viktig mener du bidraget fra olje- og gassnæringen er for norsk økonomi?’ Andel som svarer 'ekstremt viktig' eller 'veldig viktig'.
Utvalg: 4.300.
Agder og Finnmark: Ikke tilstrekkelig respondenter til å kunne gi tall pr. fylke. Det er derfor oppgitt tall for region, henholdsvis Sør- og Vestlandet og Nord-Trønderlag og Nord-Norge.

2: Spørsmål: ‘Hvor viktig mener du det er at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge?’ Andel som svarer 'ganske uviktig' eller 'ikke viktig i det hele tatt'. Utvalg: 1.191. Alle fylker utenom Oslo, Akershus Og Sør-Trøndelag: Ikke nok respondenter til å kunne gi gode tall pr. fylke, derfor per region: (Østlandet, Sør- og Vestlandet og Nord-Trøndelag og Nord-Norge.)