Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Tommy Ellingsen/Statoil

RNNP 2017: Historisk lav storulykkesrisiko

Risikonivået på norsk sokkel beveger seg i riktig retning.

Ifølge RNNP-tallene har antall hendelser med storulykkespotensiale aldri vært lavere.

- Det er gledelig å se at arbeidet som næringen legger ned for å bedre sikkerheten gir resultater. Den positive utviklingen innen sikkerhet er blitt oppnådd samtidig som industrien har gjennomgått betydelige omstillinger, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.  

Viktige signaler
Samtidig viser spørreundersøkelsen i RNNP at arbeidstakerne offshore opplever svekket sikkerhet. Dette er signaler vi må lytte til og ta tak i. 

- Næringen har vært gjennom betydelige endringer, noe som har vært krevende for de berørte arbeidstakerne. Sikkerhetsarbeid er tålmodighetsarbeid som krever et sterkt fokus fra alle parter, i tillegg til en grundig innarbeidet sikkerhetskultur, sier Thorvaldsen.

Stortingsmelding
Nylig ble det offentliggjort en stortingsmelding for HMS i petroleumsvirksomheten. Denne slår fast at det er et godt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Anbefalingene i stortingsmeldingen om blant annet læring fra hendelser, partssamarbeid, digitalisering og arbeidsmiljø er viktige områder som næringen allerede har igangsatt partssammensatt arbeid med.

Næringen vil i tiden fremover intensivere arbeidet med å lære fra hendelser, men også fra god praksis. RNNP-dataene gir et verdifullt bidrag til dette arbeidet.

Her kan du lese RNNP-rapporten fra Ptils hjemmesider. 

Les mer om HMS Stortingsmelding her.