Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Mekling på landbaseoppgjøret i gang

Om lag 800 ansatte er omfattet av landbaseoppgjøret som det skal mekles om torsdag og fredag denne uken. Disse jobber på forsyningsbaser langs hele kysten.

MEKLING: Mekler Kine Steinsvik (øverst ved bordet) leder forhandlingene.

Forsyningsbasene langs kysten har også fått erfare aktivitetsnedgangen innen oljesektoren og opplever et sterkt press på kostnadene. Etter oljeprisfallet har bedriftene de siste par årene måttet reforhandle kontrakter og redusere prisene på sine tjenester.

Forsyningsbasene har aldri vært i den delen av norsk petroleumsvirksomhet som har hatt best marginer, og med svekket lønnsomhet de siste par årene er det ikke rom igjen for lønnsvekst.

Tvert imot er det en forventning om at de ansatte bidrar til å få ned kostnadene, blant annet ved å se på fremforhandlede avtaler for å styrke bedriftenes lønnsomhet og fleksibilitet.

-  For å komme gjennom denne krevende tiden, og for å bevare flest mulig arbeidsplasser på forsyningsbasene, mener Norsk olje og gass at det er viktig med endringer som reduserer kostnadene. Konsekvensen kan bli det motsatte hvis det gis lønnstillegg i år. Det kan medføre tap av arbeidsplasser fordi bedriftene må kutte kostnader ytterligere, sier forhandlingsleder i Norsk olje og gass, Jan Hodneland.

Olje- og gassproduksjonen ikke berørt
Det er ingenting som tyder på at produksjon av olje og gass vil bli berørt av en eventuell streik.

Industri Energi har meldt om plassfratredelse for følgende bedrifter hvis konflikt:

  • CCB Mongstad 154 medlemmer (alle medlemmer)
  • NorSea 129 medlemmer
  • Vestbase avdeling Florø 34 medlemmer (alle medlemmer)
  • ASCO avd Sola 34 medlemmer (alle medlemmer)

I tillegg er det meldt om plassfratredelse fra en bedrift som ikke er medlem av NHO:

  • IKM Testing base Sola 57 medlemmer (alle medlemmer)

Meklingen skjer på Riksmeklerens kontor i Grensen fra torsdag 16.juni kl. 10. Det er satt av to dager til forhandlinger Meklingsfristen er satt til natt til lørdag 18.juni kl. 24.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil +47 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig lønnsforhandlinger, Norsk olje og gass, mobil +47 952 82 808

Hvis ikke kontakt oppnås med ansvarlige på mekling:

Maiken Ree, informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil +47 977 55 002