[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Lønnsforhandlingene fortsetter

Forhandlingene på Oljeservice- og brønnserviceavtalene er i gang. Årets forhandlinger er et mellomoppgjør.

Forhandler: Leif Sande fra Industri Energi, Hilde-Marit Rysst fra Safe og Jan Hodneland fra Norsk olje og gass.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri Energi og Safe. Forhandlingene gjelder i hovedsak ansatte i bedrifter som driver virksomhet på eller mot norsk sokkel innen undervannsaktiviteter og bore- og brønnaktiviteter. Etter planen skal partene komme til en løsning tirsdag 12.mai.

Lønnsveksten i industrien har vært god i flere år. De senere årene har kostnadene økt, og i en høyere takt enn produksjonen.

- Vi må i være konkurransedyktige i et globalt marked og for en langsiktig fremtid. Da må vi få til et oppgjør som er ytterst moderat, og som bidrar til å bedre konkurransekraften i industrien, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Bakteppet for årets oppgjør
De sentrale forhandlingene er mellom NHO, LO og YS. Hovedorganisasjonene forhandlet samlet på vegne av sine forbund.16. mars ble disse kravene overlevert og partene kom til enighet den 26. mars. Denne enigheten danner grunnlag for de forbundsvise, lokale   oppgjørene.

Det sentrale oppgjøret ble svært moderat og løsningen man kom frem gir klare føringer for etterfølgende forhandlinger og de lokale oppgjørene

Disse omfattes av forhandlingene
Avtalen omfatter ansatte på oljeservice, og det er satt av to dager til forhandlingene.

Jan Hodneland, forhandlingsleder je@norog.no, mobil 913 41 301

Thina Hagen, informasjonssjef th@norog.no, mobil 906 34 277