[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Forlenger Norges oljeeventyr

Oljedirektoratet mener det i dag er mer olje igjen å finne og produsere enn de regnet med for 10 år siden. – Dette er en mulighet til å gi menneskene som bor i Norge enda bedre omsorg og utdanning, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

NYKOMMER: Barentshavets første oljefelt, Goliat, vil være i produksjon i år. Her fra innseilingen til Hammerfest i april i år. I forgrunnen MS «Vesterålen».

De nye ressursanslagene kommer i forbindelse med at Oljedirektoratet har hatt en ny og bred gjennomgang av oljefelt og funn på sokkelen. De mener det i dag er mer olje igjen både å produsere og å finne enn de regnet med i 2005.

Nær dobling av oljeressurser
I tillegg til produserende felt, har Oljedirektoratet sett på 62 funn som ikke var besluttet utbygd i 2005. I tidsrommet 2005 til 2015 er 28 av disse bygd ut eller besluttet utbygd, og oljeressursene her er nesten doblet. Det skyldes ny informasjon og bedre teknologi, bedre kunnskap om reservoarer og ressurser, samt bedre metoder for økt utvinning, ifølge direktoratet.

– Dette viser at det norske oljeeventyret  er basert på kunnskap og kompetanse hos de menneskene som hver eneste dag henter ut olje og gass fra langt under havgrunnen og omgjør dette til bedre levestandard for innbyggerne. Det er disse hverdagsheltene vi kan takke for at de har sikret oss flere verdier til felleskapet og fremtidens velferd.  Enda mer forskning, mer teknologiutvikling og bedre rammebetingelser for økt utvinning vil gi oss enda flere år med oljeeventyr.  Dette er gode og viktige nyheter, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Et mål å øke produksjonen
Det har vært et uttalt mål fra myndighetene å kunne øke produksjonen på norsk sokkel. Norsk sokkel har ikke vært langt unna å nå målet om å øke oljeproduksjonen med fem millioner fat de siste ti årene; dersom utbyggingsplanen for Johan Sverdrup-feltet hadde vært klar før utgangen av 2014 ville målet vært oppnådd.

Det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er et av feltene som er forventet å sikre oljeinntekter i 50 år og har produksjonsstart i 2019. Og allerede i år vil Barentshavets første oljefelt, Goliat, være i produksjon.

– Vi tror at flere funn som ligger i nærheten av felt som allerede er utbygget vil bli mulig å bygge ut i tiårene fremover. Vi venter flere nye, og de som man har påvist fra før vil kunne få enda bedre ressursanslag. Dermed vil vi få presentert løsninger for utbygging som er gjennomførbare. Det er viktig for aktivitetsnivået fremover – og for oljeeventyret, sier Schjøtt-Pedersen.

For mer informasjon, kontakt:

Informasjonssjef Erlend Jordal mob: 930 48 292