Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Våre ansatte

Offshore Norge er organisert i avdelingene Næringspolitikk og kommunikasjon, Drift og digital samhandling, Klima og miljø, Organisasjon og arbeidsliv.

Ledelsen

Hildegunn T. Blindheim
Administrerende direktør
Knut Thorvaldsen
Viseadm. dir./Direktør drift og digital samhandling
Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør, Næringspolitikk og kommunikasjon
Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv

Næringspolitikk og kommunikasjon

Kolbjørn Andreassen
Kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold
Roger Pedersen
Fagsjef havvind og kraft
Marita Bjelland Botne
Advokat / fagsjef juridisk / sekretariatsleder for KonKraft
Marius Menth Andersen
Analytiker
Ellen Bakken
Sjeføkonom
Anders Robertsen Høgalmen
Leder for samfunnskontakt
William Johnsen
Strategisk rådgiver, samfunnskontakt drift
Turid Øygard
Fagsjef areal og leting
Maria Barstad Sanner
Kommunikasjonssjef
Stian Danielsen
Redaktør
Kristin Buer Trondsen
Teamleder Geodata Trade
Signy Bore
Rådgiver Geodata Trade
Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsrådgiver
Marianne Dahl Torkelsen
Rådgiver Geodata Trade
Tommy Hansen
Spesialrådgiver
Håkon Knudsen
Samfunnskontakt

Drift og digital samhandling

Kalle Ringsby
IKT driftssjef
Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift
Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering
Anne-Lise Søyland
Fagsjef regelverk og strategi
Øystein Joranger
Advokat/fagsjef regelverk og strategi
Ralph Daber
Spesialrådgiver regelverk og strategi
Alexander Tungesvik
Collabor8 Hello/SOIL tjenesteansvarlig
Camilla Lorentzen
L2S tjenesteansvarlig
Egil Andre Knutsen
Teamleder fellestjenester
Irene Aasland
SC management koordinator
Kari Anne Haaland Thorsen
Spesialrådgiver fellestjenester
Magnus Svensson
Domeneleder E&P Subsurface
Roar Vika
Spesialrådgiver Informasjonssikkerhet & prosjektledelse
Svein Håkon Fjelltun
Domeneleder QHSE
Tormod Tønnesen
Teamleder Supply Chain Management
Tove Elin Henriksen
Magnet JQS tjenesteansvarlig
Yngve Nilsen
Material Management tjenesteansvarlig
Øystein Håland
Prosjektleder samhandlingsprosjektet
Line Merethe Eltervaag
Administrasjonskoordinator

Klima og miljø

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø
Einar Lystad
Fagsjef havmiljø
Trym Edvardsson
Fagsjef klima
Toril Andersen-Gott Husby
Administrasjonskoordinator
Erling Kvadsheim
Internasjonal sjef
Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk

Organisasjon og arbeidsliv

Jan Hodneland
Spesialrådgiver
Elin Bringeland
Controller
Målfrid Rønnevik
HR- og kompetanseleder
Jane Opsal
Spesialrådgiver HR og administrasjon
Kristin Ringsby
Administrasjonskoordinator
Anne Marie Lomeland
Administrasjonskoordinator
Gry Maren Rege
Rådgiver administrasjon og kontordrift
Benedikte Abrahamsen
Rådgiver kompetanse
Jarl Bruland
Økonomiansvarlig
Silje Tufto
Advokat fagsjef tariff / Lawyer /Manager employer policy
Nora Brandt
Advokat arbeidsliv / Lawyer employer policy
Tonje Kleiven
Advokat arbeidsliv / Lawyer employer policy