Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Våre ansatte

Offshore Norge er organisert i avdelingene Næringspolitikk og kommunikasjon, Drift og digital samhandling, Klima og miljø, Organisasjon og arbeidsliv, og Havvind.

Ledelsen

Hildegunn T. Blindheim
Administrerende direktør
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør / Direktør drift og samhandling
Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Roger Pedersen
Direktør for havvind
Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv

Næringspolitikk og kommunikasjon

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Tommy Hansen
Spesialrådgiver
Marita Bjelland Botne
Fagsjef juridisk/advokat
Siv Dagny Aasvik
Regionsjef nord
William Johnsen
Strategisk rådgiver/samfunnskontakt drift og arbeidsliv 
Marius Menth Andersen
Sjeføkonom
Anders Robertsen Høgalmen
Leder samfunnskontakt (i permisjon)
Håkon Knudsen Toven
Samfunnskontakt
Maria Barstad Sanner
Teamleder/kommunikasjonssjef 
Kolbjørn Andreassen
Kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold
Stian Danielsen
Redaktør

Drift og digital samhandling

Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør / Direktør drift og samhandling
Line Merethe Eltervaag
Administrasjonskoordinator
Anne-Lise Søyland
Fagsjef operasjonell styring og regelverk
Magnus Svensson
Fagsjef subsurface, boring og brønn
Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning
Tormod Tønnesen
Fagsjef forsyning
Yngve Nilsen
Seniorrådgiver materialstyring
Kalle Ringsby
Intern IKT
Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver samhandling
Øystein Håland
Prosjektleder samhandling
Øystein Joranger
Advokat/fagsjef regelverk og strategi
Roar Vika
Collabor8 porteføljeansvarlig
Egil Andre Knutsen
Fagsjef digitalisering
Camilla Lorentzen
Seniorrådgiver lisensadministrasjon

Klima og miljø

Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Trym Edvardsson
Fagsjef klima
Toril Andersen-Gott Husby
Administrasjonskoordinator
Hazel Margrethe Perrens
Fagsjef havmiljø
Erling Kvadsheim
Internasjonal sjef
Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø
Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk

Havvind

Roger Pedersen
Direktør for havvind
Turid Øygard
Fagsjef areal og leting
Andreas Lundegaard Strandskog
Fagsjef kraft
Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsleder havvind

Organisasjon og arbeidsliv

Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv
Kristin Buer Trondsen
Økonomiansvarlig
Målfrid Rønnevik
HR og kompetanseleder
Benedikte Abrahamsen
Rådgiver kompetanse
Jane Opsal
Spesialrådgiver HR og administrasjon
Signy Bore
GTO/Administrasjon - Rådgiver
Marianne Dahl Torkelsen
Administrasjon/GTO - Rådgiver
Silje Tufto
Advokat/fagsjef tariff
Tonje Kleiven
Advokat arbeidsliv
Nora Brandt
Advokat arbeidsliv (i permisjon)
Ingerid Elisabeth Jacobsen
Advokat arbeidsliv
Anne Marie Lomeland
Administrasjonskoordinator