Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Våre ansatte

Offshore Norge er organisert i avdelingene Næringspolitikk og kommunikasjon, Drift og digital samhandling, Klima og miljø, Organisasjon og arbeidsliv.

Ledelsen

Hildegunn T. Blindheim
Administrerende direktør
Knut Thorvaldsen
Direktør drift og digital samhandling
Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø
Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv

Næringspolitikk og kommunikasjon

Torbjørn Giæver Eriksen
Direktør næringspolitikk og kommunikasjon
Tommy Hansen
Spesialrådgiver
William Johnsen
Strategisk rådgiver/samfunnskontakt drift og arbeidsliv 
Marius Menth Andersen
Spesialrådgiver næringspolitikk
Turid Øygard
Fagsjef areal og leting
Roger Pedersen
Fagsjef havvind og kraft
Marita Bjelland Botne
Fagsjef juridisk/advokat
Anders Robertsen Høgalmen
Teamleder samfunnskontakt 
Håkon Knudsen
Samfunnskontakt
Siv Dagny Aasvik
Regionsjef nord
Maria Barstad Sanner
Teamleder/kommunikasjonssjef 
Kolbjørn Andreassen
Kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold
Elizabeth Åsjord Sire
Kommunikasjonsrådgiver
Stian Danielsen
Redaktør

Drift og digital samhandling

Knut Thorvaldsen
Direktør drift og digital samhandling
Line Merethe Eltervaag
Administrasjonskoordinator
Anne-Lise Søyland
Operasjonell styring
Magnus Svensson
Subsurface – boring og brønn
Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning
Tormod Tønnesen
Forsyning Fagsjef
Yngve Nilsen
Materialstyring
Kalle Ringsby
Intern IKT
Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift
Øystein Håland
Leder samhandling
Øystein Joranger
Regelverk og strategi - Prosjektleder Collabor8
Roar Vika
Collabor8 - Porteføljeansvarlig
Egil Andre Knutsen
Fagsjef digitalisering
Camilla Lorentzen
Collabor8 L2S - Seniorrådgiver lisensadministrasjon

Leverandørkvalifikasjon og revisjon

Svein Håkon Fjelltun
Avdelingsleder
Irene Aasland
Rådgiver
Kari Anne Haaland Thorsen
Spesialrådgiver
Tove Elin Henriksen
Rådgiver

Klima og miljø

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø
Trym Edvardsson
Fagsjef klima
Toril Andersen-Gott Husby
Administrasjonskoordinator
Hazel Margrethe Perrens
Fagsjef havmiljø
Erling Kvadsheim
Internasjonal sjef
Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk
Benedicte Solaas
Direktør klima og miljø

Organisasjon og arbeidsliv

Elisabeth Brattebø Fenne
Direktør organisasjon og arbeidsliv
Kristin Buer Trondsen
Økonomiansvarlig
Målfrid Rønnevik
HR og kompetanse - Teamleder
Benedikte Abrahamsen
Rådgiver kompetanse
Jane Opsal
Administrasjon og HR - Spesialrådgiver
Signy Bore
GTO/Administrasjon - Rådgiver
Marianne Dahl Torkelsen
Administrasjon/GTO - Rådgiver
Silje Tufto
Advokat/fagsjef tariff
Tonje Kleiven
Advokat arbeidsliv
Nora Brandt
Advokat arbeidsliv
Anne Marie Lomeland
Administrasjonskoordinator