Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

HMS-seminar for SOL-selskapene 2012

08.11.12, Scandic Hotel Stavanger

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til HMS-seminar for små og nye operatører og rettighetshavere.

Målgruppen for seminaret var HMS ledelse, teknisk sikkerhetspersonell/prosjektledere og boreledere hos små operatører og rettighetshavere på norsk sokkel (SOL).

Mer enn 35 selskaper representert ved 80 deltakere var tilstede i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet, Norges Rederiforbund og Samarbeid for Sikkerhet (SfS).

Tema for årets seminar var Storulykkesrisiko - forebygging og erfaringslæring.