Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Avslutningsseminar prosjekt Fallende gjenstander 2012

30.10.12, Måltidets hus, Stavanger

Fallende gjenstander er fremdeles en utfordring på norsk sokkel, men vi har sett en reduksjon i antallet fallende gjenstander siste året. Dette viser at målrettet arbeid virker.

Petroleumstilsynet, Samarbeid for Sikkerhet (SfS) og Norsk olje og gass inviterte industrien til et avslutningsseminar i Måltidets hus 30.10.12.

Industrien opprettet i 2010 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har hatt mandat til å komme opp med gode anbefalinger og tiltak til bransjen. Anbefalingene til industrien ble presentert 5 nov. 2010. Arbeidsgruppen har jobbet videre med tiltakene og vil nå avslutte prosjektet med et nytt seminar der beste praksis og en opplæringspakke vil bli presentert.

Målgruppen for seminaret er operativt personell, lederne offshore, verneombud, sikkerhetsledere, bore og brønnpersonell, logistikkpersonell, samt base- og supplybåt ansatte.

Agenda for seminaret vil bli oppdatert så snart den er klar.

Nyhetsartikkel fra 31.10.2012:

 

NY OPPLÆRINGSPAKKE

SIKTER MOT FÆRRE FALLENDE GJENSTANDER

31.10.2012

Prosjektet Fallende gjenstander har bidratt til å stoppe en negativ utvikling. Nå er målet at antall fallende gjenstander i næringen skal reduseres ytterligere.

Rune Fauskanger har ledet industriprosjektet Fallende gjenstander siden starten i januar 2010.

– Å hindre fallende gjenstander, er viktig for å hindre personskader, sa Fauskanger under prosjektets avslutningsseminar, og viste hvordan en stor skiftenøkkel som faller tre meter i verste fall kan ta liv, sier Fauskanger.

Prosjektet har gjennom sitt arbeid blant annet bidratt til å oppdatere Samarbeid for sikkerhets håndbok for å hindre fallende gjenstander.

– Basert på innspill fra næringen har vi laget en opplæringspakke, som viser hvordan bedriftene i alle ledd kan bidra til å hindre fallende gjenstander. Nå når prosjektet er avsluttet, er det viktig at bedriftene og de ansatte fortsetter å arbeide målrettet for å hindre at gjenstander faller ned – enten det er på land eller offshore, sier Fauskanger.

Opplæringspakken er tilgjengelig her, og er laget slik at båndbredde ikke setter begrensninger på bruken.

Presentasjonene fra seminaret finner du under dokumenter: