Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Sameksistens og areal

En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er avgjørende for å lykkes med havvind.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er de to eneste som er åpnet for havvind på norsk sokkel per i dag. Områdene ble åpnet i juni 2020, og i februar 2022 ble det sendt ut høring på forslag til inndeling av disse to områdene. I februar 2022 ba også regjeringen NVE et oppdrag om å identifisere nye områder for havvind.

Fiskerinæringen har lenge gitt uttrykk for en bekymring for økt arealbeslag på norsk sokkel, samtidig som havvindnæringen ønsker definerte områder for utbygging av havvindparker som vil gi den skalaen som trengs for å bygge en sterk norsk leverandørindustri. En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er viktig og om ikke avgjørende for å lykkes.

Vi mener havvindnæringen må bygge på erfaringene vi har fra olje- og gassnæringen for å finne løsninger der Norge både kan utvikle havvind for å utvikle ny industri, og samtidig ivareta fiskeri sitt behov for areal.  God sameksistens er noe som det må jobbes kontinuerlig med. Her må vi som havvindnæring tidlig legge til rette for god dialog og møteplasser- Det er gjennom gode prosesser, dialog og nødvendige avklaringer om rammevilkår vi kan få den raskeste utviklingen av havvind på norsk sokkel.

Årlige Fisk og havvind-seminarer

Et element i systematisk dialog er å få presentert det eksisterende kunnskapsgrunnlaget og pågående forsking om konsekvenser av havvind for fiskeri. Det en av hensiktene med våre årlige Fisk og havvind-seminarer.

Dokumenter:

Høringssvar - forslag til inndeling av opna område for fornybar energiproduksjon i havet, 29. april 2022.