Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Mål, potensiale og utfordringer

Lær mer om hvorfor Offshore Norge jobber for en lønnsom og konkurransedykrig havvindsindustri.

Offshore Norge skal bidra til:

 • å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
 • å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
 • reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt
 • å sikre sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Vi mener at en målrettet norsk havvind-satsing kan:

 • Bygge en helt ny leverandørindustri med flere tusen industriarbeidsplasser og gi grunnlag for aktivitet i flere tiår fremover,
 • Øke krafttilgangen til Norge, gi økt forsyningssikkerhet og opprettholde Norges posisjon som nettoeksportør av kraft,
 • Bidra til å nå norske og europeiske klimamål og sikre en sterk norsk rolle i utvikling av nordsjønettet.

En storstilt havvindsatsing på norsk sokkel krever at en:

 • Starter prosessene med å tildele areal på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord
 • Legger til rette for at det kan bygges ut 2-3 GW havvind i året gjennom 2030- og 2040-tallet
 • Iverksetter planene om "Samarbeidsforum for havvind"
 • Etablerer et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign som sikrer industriell skala.
 • Setter i gang et arbeid med å etablere rammer og struktur for å sikre tilstrekkelige støtte slik at flytende havvind blir etablert på Utsira Nord.

Dokumenter:

Økende behov for havvind – det haster med å komme i gang. Innspill til tilleggsmeldingen 21. januar 2022.

Høringsinnspill veileder for havvind og tilhørende forslag til regelverksendringer 20. august 2021

Felles energi- og industripolitiske plattform, 26. mai 2021

Anbefalinger for industriell satsing på havvind, 2. februar 2021