Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvindforumet, intern organisering og strategi

Lær om havvindforumet, intern organisering og strategi.

Havvindforumet

Havvindforumet ble opprettet i september 2019, og formålet er å "Initiere, iverksette og følge opp felles standpunkter og strategier for utviklingen av fornybar havenergi, herunder havvindnæring fra norsk kontinentalsokkel, og skal dekke fremtidig produksjon, eksport og relevante leverandørkjeder". Les hele mandatet her.

Havvindforumet har representanter fra havvindutviklere som Equinor, Aker Offshore Wind, Shell, Total Energies, Deep Wind Offshore, Odfjell Ocean Wind, NorSea Group. I tillegg representanter fra ulike leverandørselskaper til havvind.

Interne havvindgruppen med arbeidsoppgaver

 • Roger Pedersen, fagsjef havvind og kraft
  • Ansvarlig for Havvindforumet, koordinerer havvindarbeidet internt
 • Turid Øygard, fagsjef areal
  • Arbeider med spørsmål knyttet til sameksistens og areal. Ansvarlig blant annet for der årlige Fisk og havvind-seminaret, leder arbeidsgruppe om sameksistens med deltakere fra havvindselskaper, Norges Fiskarlag og Fiskebåt m.m.
 • Valborg Øverland Birkenes, fagsjef miljø
  • Arbeider og koordinerer spørsmål knyttet til havvind, regelverk og miljø. Ansvarlig blant annet for årlige Miljø og havvind-seminaret og deltar i ulike FoU-prosjekter.
 • Øystein Joranger, advokat/fagsjef regelverk og strategi
 • Marita Bjelland Botne, sekretariatsleder KonKraft, fagsjef juridisk/advokat
  • Arbeider med spørsmål knyttet til konsesjonssystem, rammevilkår m.m.
 • Maria Barstad Sanner, kommunikasjonsleder for næringspolitikk
 • Erling Kvadsheim, fagsjef internasjonale forhold (perm)

Strategi for havvind i Offshore Norge

Strategiske målsetninger, vedtatt i styret 26. november 2020

Offshore Norge skal bidra til

 • å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig havvindnæring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
 • å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
 • reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt
 • sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet.

Arbeidsområder under de strategiske målsetningene

 1. Vi skal bidra til å utvikle en lønnsom og konkurransedyktig næring, som er attraktiv for nasjonale og internasjonale investorer
  1. Fiskale rammevilkår og/ eller støtteordninger
  2. Konsesjonssystemet
  3. Tilgang på areal
  4. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, rammeverk
  5. Ytre miljø
  6. Lønns- og arbeidsvilkår
 1. Vi skal bidra til å skape arbeidsplasser gjennom utbygging- og produksjonsfasen av havvindanlegg på norsk sokkel, i tillegg til arbeidsplasser som følge av eksport av havvindteknologi
  1. Fremvekst av norsk leverandørindustri
 1. Vi skal bidra til reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt
  1. Etablering av infrastruktur for kraft
  2. Elektrifisering av olje- og gassinnretninger
  3. Følge opp EU og UKs arbeid med havvind
 1. Vi skal bidra til sameksistens med fiskeri og skape synergier mellom næringsinteresser i havet
  1. Sameksistens med fiskeri
  2. Sameksistens med andre næringsinteresser, skipsfart, petroleum og havbruk
  3. Synergi mellom næringer