Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer

104 Anbefalte retningslinjer - Rev. 06
Appendix - Selv assessment ISBR

Det foreligger ny revisjon av Offshore Norge retningslinje 104 - Recommended guidelines on information security baseline requirements for process control, safety and support ICT systems.

Revisjonen er den sjette i rekken, datert 05.12.2016.

Hovedformålet med denne revisjonen har vært å oppdatere innholdet i henhold til endret trusselbilde og nye driftsmetoder. Endringene er synliggjort i kapittel 2. Retningslinjene foreligger kun på engelsk.

Kontaktperson:

Aud Nistov
Teamleder HMS og standardisering