Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel

095 - Retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel.pdf

Det foreligger ny revisjon av Offshore Norge retningslinje 095. Revisjonen er nummer to i rekken og datert 29.09.2015. Det er foretatt mindre administrative endringer i retningslinjen. Disse er synliggjort i kapittel 1.5.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver drift