Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Vi skal bytte navn, og vil høre dine forslag

Vi er nå i en navnendringsprosess, og vil høre hva dere tenker Norsk olje og gass bør bytte navn til. 

Vi skal bytte navn! Kanskje du vet hva som hadde egnet seg best? Send inn ditt forslag i dag.

De siste årene har både industrien, Norsk olje og gass og markedene utviklet seg og opplevd store endringer.

Vi har selv fått en bredere medlemsmasse de siste årene. Medlemmene er ikke lenger bare rene olje- og gass selskaper, men også selskaper som driver med fornybar energiproduksjon som havvind, CO2-lagring, hydrogen/ammoniakk eller havbasert mineralvirksomhet. Flere av de nye medlemsbedriftene har kun aktivitet i de nye verdikjedene.

Tidligere i vår uttalte administrerende direktør i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim, at «Vi har en mye bredere medlemsmasse nå enn vi hadde for bare noen år siden, og vi trenger et navn som alle medlemmene våre føler seg hjemme i.»

Det er den samme kompetansen som trengs i petroleum, som i nye grønne næringer. Den tradisjonelle oljearbeideren som jobbet med plattformen Sverdrup, kan også jobbe med havvind for Dogger Bank. De som leter etter olje- og gassressurser, er de som skal utarbeide karbonlagringsløsninger.

Vi ønsker å bidra til å skape en ny og fremtidsrettet energiindustri på norsk kontinentalsokkel, der kunnskap og kompetanse fra olje- og gassindustrien brukes til å videreutvikle næringen. Medlemmene er tungt involvert når det gjelder å bidra til utvikling av nye verdikjeder som trengs for at verden skal nå klimamålene.

Derfor er vi nå i en navnendringsprosess, og vi vil høre hva dere tenker Norsk olje og gass bør bytte navn til.