Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Uklokt å endre oljeskatteregimet nå

Våren 2020 kunne ingen forestille seg hvordan verden ville se ut to år etter. Men å endre det midlertidige skatteregimet nå på tampen av perioden vil være svært uklokt.

Denne kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 28. mars.

SV og Kari Elisabeth Kaski tar til orde for å fjerne de midlertidige endringene i petroleumsskatten (DN 16. mars). Det vil kunne føre til at prosjekter må revurderes i sin helhet og utsettes på ubestemt tid. Det er lite klokt når verden skriker etter mer energi.

Våren 2020 var det svært høy usikkerhet og svært lave olje- og gasspriser, og våre medlemsselskap ga klar beskjed om at prosjekter som ikke var endelig vedtatt sto i fare for å bli utsatt eller kansellert. Det ville hatt store konsekvenser for arbeidsplassene, kompetansen og teknologiutviklingen i leverandørindustrien. Et bredt stortingsflertall sikret derfor midlertidige endringer i petroleumsskatten.

Vi har i de snart to siste årene sett klar effekt av denne tiltakspakken. Blant offshore-regionene har Norge hatt det mest stabile investeringsnivåene innen felt og funn globalt i perioden 2019-2021, noe som er vist i en analyse av Rystad Energy fra juni 2021. I tillegg sikrer et robust aktivitetsnivå i olje- og gassnæringen betydelige skatteinntekter til staten.

Selskapene foretar grundige lønnsomhetsvurderinger før et prosjekt besluttes og bruker gjennomgående svært høye avkastningskrav. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet har ikke endret på dette.

DN skriver på lederplass 24. mars at petroleumsnæringen er helt nødt til å omstille seg i løpet av det neste tiåret. Det er vi enige i, og norsk olje- og gassbransje har satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel. Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Våren 2020 kunne ingen forestille seg hvordan verden ville se ut to år etter. Men å endre det midlertidige skatteregimet nå på tampen av perioden vil være svært uklokt. Det vil ikke gjøre omstillingen av næringen enklere og vil ikke sikre mer energi med lave utslipp.