Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyheter og avklaringer

Her finner du de siste nyhetene og avklaringene relatert til koronavirus og norsk olje- og gassvirksomhet.

22.6.2020
Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphører. 1. november. 

Fra og med 1. november 2020 vil forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphøre.

Det betyr at personell i offshorerotasjon som har fått forlenget gyldighet må ha gyldig kurs innen 1. november. 

27.03.2020
Kontroll av løfteutstyr i lys av Covid 19-smittesituasjonen

Norsk olje og gass har på vegne av operatørene i bransjen informert Petroleumstilsynet om hvordan årlig sakkyndig kontroll av løfteutstyr vil gjennomføres med kompenserende tiltak.

26.03.2020
Veiledning for håndtering av luftveisinfeksjon offshore

Her finner du Norsk olje og gass' veileder for håndtering av luftveisinfeksjon av ukjent årsak offshore.

16.11.2020
Norsk olje og gass Covid-19 og offshore dykking - Rev. 7

Tiltak for å redusere spredning av Covid-19 under bemannede undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Rapporten er på engelsk.

20.03.2020
Olje- og gassproduksjon listet som viktig samfunnsfunksjon

Myndighetene mener at det er en viktig samfunnsfunksjon å opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel.

18.03.2020
Praktisering av utvidete oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

Petroleumstilsynet gir informasjon om praktisering av utvidet oppholdsperiode utover 21 døgn i forbindelse med håndtering av koronasituasjonen.

18.03.2020
Forlengelse av helseerklæring for offshore arbeid

For å hindre smittespredning, opprettholde kapasitet i helsevesenet og sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes har Helsedirektoratet besluttet at helseerklæringer forlenges, under gitte vilkår. 

17.03.2020
Lønnsforhandlinger utsatt til høsten

Årets lønnsforhandlinger skulle etter planen starte opp i slutten av april og foregå på de ulike tariffområdene gjennom mai. På grunn av situasjonen med koronaviruset er disse blitt skjøvet på.

13.03.2020
Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs

På grunn av den pågående koronavirussmitte (Covid 19) situasjonen gjøres endringer i anbefalingen for gyldighetsperiode for gjennomførte kurs.

12.03.2020
Norsk olje og gass innfører tiltak i egen organisasjon

Myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset gjør at Norsk olje og gass umiddelbart skjerper inn prosedyrer og rutiner for organisasjonens egen virksomhet. Disse gjelder fra i dag, torsdag 12. mars, og i 14 dager med mulighet for forlengelse.